top of page
Image by Jason Goodman

PROJEKT

»Akcijski načrt Evropske komisije o integraciji in vključevanju 2021–2027« ugotavlja, da so bile kljub vsem prizadevanjem v zadnjih letih dosežene izboljšave, vendar še vedno obstajajo izzivi v smislu zaposlovanja in izobraževanja ter socialne vključenosti migrantov, kar kaže da so potrebni dodatni ukrepi.

Tudi brezposelnost v EU je skoraj 10 % višja med migranti v primerjavi z domačim prebivalstvom. Poleg dejstva, da je manj kot 20 % domačih delavcev nizkokvalificiranih, se ta številka pri priseljencih skoraj podvoji (38,5 %). Raziskave kažejo, da so priseljenci veliko bolj izpostavljeni tveganju revščine in socialne izključenosti.

Delo EU na področju integracije in vključevanja temelji na nizu skupnih načel in vrednot, ki bi morale voditi tudi države članice pri oblikovanju, izvajanju ali pregledu svojih politik. To velja za celotno paleto politik EU o vključevanju, kot je določeno v Evropskem stebru socialnih pravic.

Lernende bei 3 L Mindset

Od predšolske vzgoje in varstva (ECEC) do visokošolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih ter neformalnega izobraževanja sta izobraževanje in usposabljanje osnova za uspešno sodelovanje v družbi in eno najučinkovitejših orodij za izgradnjo bolj vključujočih družb. Vseživljenjsko učenje in aktivno staranje sta torej pomemben steber v procesu vključevanja odraslih priseljencev.

Kljub temu so po podatkih Eurostata v obdobju 2016–2020 "osebe, rojene v tujini ali tuji državljani, na splošno bolj izpostavljene tveganju, da zapustijo izobraževalni sistem, ne da bi dosegle več kot nižjo sekundarno izobrazbo". Poleg tega je za te posameznike zelo težko ponovno vstopiti v izobraževalni sistem v odrasli dobi. Kljub številnim ponudbam vseživljenjskega učenja je veliko teh tečajev prilagojenih potrebam delavcev z višjo stopnjo izobrazbe.

Matejev učinek je tukaj jasno viden: izobraženi dobijo večjo izobrazbo in posledično boljše zaposlitvene možnosti, manj izobraženi pa so izključeni.

V projektu

3L Mindset

želimo torej obrniti ta trend in spremeniti odnos nizkokvalificiranih priseljencev, a tudi usposobiti učitelje, da svoje metode poučevanja prilagodijo (čustvenim) potrebam teh učencev. 

bottom of page